JPJ - Poboz s.r.o.

Ochrana pred požiarmi, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Komplexná služba , ktorú ponúkame má hlavne chrániť zdravie zamestnancov, chrániť majetok, životné prostredie a posúdiť či všetko je v súlade s legislatívnou úpravou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochranou pred požiarmi a o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
web by FreeTech services, spol. s.r.o. 2011 | © JPJ - POBOZ, s.r.o. 2015